Terapia rodzin i par

W terapii par i rodzin analizowane są zachowania wszystkich członków rodziny i ich wpływ na wzajemne relacje oraz na rodzinę jako całość.

Na terapię par najczęściej zgłaszają się osoby, które nie potrafią porozumieć się między sobą. Pomaga im w tym specjalista lub para specjalistów, którzy skupiają się przede wszystkim na próbie zrozumienia punktu widzenia partnerów, zmniejszenia napięcia i złości miedzy nimi oraz na pomocy w spojrzeniu na wspólne problemy z dystansem.

Na terapię rodzinną kierowane są głównie rodziny, w których negatywne zachowania odbijają się na wszystkich osobach i relacjach między nimi. Często czynnikiem są np. choroba lub uzależnienie jednego z domowników. Wspólna terapia pozwala każdemu wysłuchać argumentów drugiej osoby i znaleźć rozwiązanie.

Skip to content